Zəmanət xidməti

EKOQAZ, müştərilərinə yüklənmiş qaz və qaz avadanlıqları üçün quraşdırma müddətindən 2 il və ya 80,000 km müddətində zəmanət xidməti təqdim edir.

Bakıdan əlavə olaraq Sumqayıt və Gəncə şəhərlərindədə filiallarımız mövcuddur.